Οδοιπορικό στο Κιούσου: Η Θεά φανερώνεται στο Μιγιαζάκι

Σκεφτείτε το Μιγιαζάκι ως κάτι σαν την Λακωνία και την Αργολίδα. Κανείς δεν ασχολείται μαζί τους πλέον, αλλά στα παλιά τα χρόνια ο Δίας όλο εκεί έβγαινε να γκομενίσει. Μια Αργολίδα γεμάτη πρασινάδα και καθόλου πορτοκάλια βέβαια.

Mie: The land of Amaterasu

The more developed a country’s economy becomes, the fancier the part-time jobs become. In Japan, foreign students can gain some easy pocket money by working as “tour testers” or participating in モニターツアー (monitor tours) as it is called. Basically, you travel, stay, eat, enjoy for free and they pay you a day wage on top.Continue reading “Mie: The land of Amaterasu”