Τοκέι-τζι: Ο ναός των χωρισμένων

Το εναλλακτικό όνομα του ναού Τοκέι-τζι είναι Κακεκόμι-ντέρα που σημαίνει ναός της τελευταίας στιγμής ή αλλιώς καταφύγιο γυναικών. Μπορείτε να μαντέψετε γιατί;