Το ήσυχο χανάμι του 2021

Η αρχή της άνοιξης συμπίπτει με την περίοδο του χανάμι στην Ιαπωνία. Παρόλο που συχνά μεταφράζεται ως ‘θέαση των ανθισμένων κερασιών’, η λέξη 花見 (=χανάμι) σημαίνει κυριολεκτικά το “να βλέπεις (見) τα λουλούδια (花)”. Ωστόσο, πλέον ο όρος αναφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στα άνθη της ιαπωνικής κερασιάς, σάκουρα. Τα πρώτα δέντρα που ανθίζουν, σαν μια συμφωνίαContinue reading “Το ήσυχο χανάμι του 2021”

The dampened cherry blossom season of 2021

[Featured image: Signs prohibiting entry to the cherry blossom platform, banning hanami picnics during the state of emergency in Tokyo] Early spring is known as hanami season in Japan. Although translated as ‘cherry blossom viewing’ in English, the word 花見 (=hanami) literally means “to watch (見) the flowers (花)”. However, by now the term refersContinue reading “The dampened cherry blossom season of 2021”