Το Γιοκαρέν και η ναυτική αεροπορία του Ιμπαράκι

Για όσους έχουν λόξα με την ιστορία, αλλά και την πιο μαύρη πλευρά του πολέμου, να ένα μουσείο με 1+1 δώρο.

City life: Harajuku & Togo Shrine

Harajuku fashion is always prominent in fashion magazines and videos about underground cultures. Plastic romantic, gothic lolita or glam rock, all styles have representative shops in Harajuku’s tiny alleys. The shops are mostly tiny, hidden away in basements at Takeshita street. As you move towards Urahara and Omotesando, the space opens up and stores getContinue reading “City life: Harajuku & Togo Shrine”

A day in Yokosuka: Let’s head to Kanagawa’s Hollywood

Two weeks ago, the day of Setsubun (Feb. 3rd) marked officially the start of spring. Since then, more and more trees are blossoming up. Today’s focus is on Ume (梅), the early bird blossoms of the Japanese plum. Most people are familiar with blossoming Sakura, the Japanese cherries, but in my opinion, Ume are superior,Continue reading “A day in Yokosuka: Let’s head to Kanagawa’s Hollywood”